Aquest Avís Legal conté les Condicions d’ús que regulen la utilització d’aquest lloc web, així com la informació requerida per la normativa vigent.

L’accés i / o ús de el portal www.lauraduran.com, atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

El titular es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals d’ús en qualsevol moment i sense avís previ, per la qual cosa l’usuari s’obliga a revisar les presents condicions generals cada vegada que accedeix a aquest lloc web.

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest lloc web pertany a: Laura Duran Playà, amb número de N.I.F. 34753823H, domicili fiscal al carrer Peris i Mencheta nº5, soterrani 1a, 08032, Barcelona i correu electrònic de contacte: info@lauraduran.com.

ÚS DEL PORTAL:

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la titular ofereix a través del seu lloc web, a no emprar-los per activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista i xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tots els continguts de lauraduran.com (imatges, so, àudio, vídeo, programari, textos, logotips, combinacions de colors, estructura de navegació i disseny, base de dades, etc.), són titularitat de Laura Duran o de tercers sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa de propietat intel·lectual.

Correspon a la titular el dret exclusiu dels drets d’explotació de la seva obra, per tant, i en compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i transformació de les mateixes, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la titular dels drets, excepte la possibilitat de compartir continguts quan així s’autoritzi, mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per a aquesta finalitat.

La utilització no autoritzada dels continguts d’aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual motivarà la iniciació d’un procediment judicial.

PROPIETAT INDUSTRIAL:

Els noms de domini que s’utilitzen en aquest lloc web són propietat industrial de la titular d’aquest lloc web o de tercers, i es troben protegits per la normativa vigent en matèria de propietat industrial i noms de domini.

RESPONSABILITAT:

La titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La titular no respon pels danys que es puguin ocasionar per les interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web o als seus continguts. No es garanteix la disponibilitat d’aquest lloc web, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallada del subministrament o per qualsevol altra causa.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines de www.lauraduran.com sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament.

ENLLAÇOS:

En el cas que a www.lauraduran.com s’hi disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs.

En cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

COOKIES:

Les cookies són dades sobre l’usuari d’un lloc web que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i als quals es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web.

Aquest web utilitza la informació recopilada a través de les cookies de sessió per millorar els continguts i l’ús dels llocs web. Pot esborrar o bloquejar les cookies a través del navegador. Si no accepta l’ús de les cookies, pot tancar el lloc web que està visitant. Per a més informació visiti el contingut de l’apartat POLÍTICA DE COOKIES.

MODIFICACIONS:

La titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa així com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

GENERALITATS:

La titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

La relació entre la titular i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals.