L'ARCA DE NOÈ

Reinterpretacó modernitzada de l’episodi bíblic de l’Arca de Noè.
Projecte personal, 2018

L’ARCA DE NOÈ